د ښـځــي نـاز او نـياز

دوکـتور فاروق أعـظم
۲۰۱۱/۹/۲۹

ناز او نياز د ميني او هيلي تعبيرونه دي او ښځه چي د ميني، محبت او اميدونو سمبول ده ناز او نياز دواړه لري. ته به يې دواړه اخلې. اخيستل د غصب په معني نه، بلکه د رانيولو او قدر کولو په معني.

ښځه لطيف موجود دي چي ناز يي د لطافت يوه مهمه برخه ده. که ناز ونلري يا ناز ورڅخه ليري سي فطرت يي نيمګړی، طراوت يې زمول او خوند يې پـيکه کيـږي. ناز ددې د فطرت تقاضا ده؛ نو هوښ کوه له نازه يې وانچوي چي فطرت یې ځبل کیږي. پوه سه چي ستا فطرت هم ددغسي ناز غوښتونکی دئ. د يو ماشوم، حتی د پـيشي ناز او محبت چاته خوند ورکوي. نو ته به د يو انسان او هغه هم ستا د ژوند د خواږه ملګري ناز څنګه نه اخلې؟ د هغې د ناز په نه اخيستو، ځان بې احساسه، بـيوقوف او وچ لرګی مه ښـيه.

نياز هم د ناز پشان د ښځي په ژوند کي مهم دۍ. هغه هرڅه په تاکۍ ويني او خپل اميدونه يې په تا پوري تړلي دي. هغه تا د ژوند داسي ټينګ انـډيوال ګڼي چي کيداسي ته يې هغومره ونه ګڼې يايې درک نکړي. نياز له همدې هيلو او اميدونو راولاړيـږي. چي څومره هيلي ډيري وي هغومره نياز زيات وي. الله عزوجل ته زموږ نياز زموږ دډيرو هيلو له کبله دی. دهغه دربارته زموږ د نياز سرونه زموږ اميدونو ټيټ کړيدي. نو دښځي هيلي مه خرابوه او له ځانه يي مه ناهيله کوه. داچی پرتا راتاويـږي، ته يې د اميدونه کعبه يې؛ مخ يې له ځانه مه اړوه او خپل ځان په لوی لاس مه بې حرمته کوه.

که ته دا فکر کوې چي ښځه لښته ده او پخپل طبيعت يي بايد کږه کړي. نو ګوره چي دا د ډير کږيدو طاقت نلري، په نرمي کي سخته ده او ستا تر تصور ډېر ژر ماتـيږي او چي ماته سوه بيا نه پـيونديـږي.

ښخه تا خپل د سرسيورئ بولي. خو ګوره ترسيوري لاندي ناسته او په سيوري کي يې ساتل يوله بله توپـير لري. يو څوک ستړي ستومانه له دښت يا له لو څخه راسي او د وني یخ سيوري ته کښيني او خپله ستړيا وباسي. دا له هغه څخه فرق لري چي یو شی ترسيوري لاندي ساتل کيـږي. که يو نبات مداوم تر سيوري لاندي وساتل سي وده نکوي او وچيـږي. ستا دژوند ملګري بايد ستاترسيوري لاندي آرام وکړي خو کوښښ مه کوه چي هغه داسي تر خپل سيوري لاندي وساتي چي وده ونکړاي سي او دا ښکلی او لطیف موجود ستا د لطف په هیله ستا د سایې تر ظل لاندي وچ سي. پدي صورت کي ته نه يوازي ددي سره ظلم کوي بلکه خپل دځان سره هم بد کوي چي مات لاس خپلي غاړي ته پخپله اچوي.

زه پوهيـږم ته دخپل فطرت او ماحول په تقاضا ځان دخپل ښځي او کورنۍ مراقب ګڼي. حق هم لرې. خو ګوره د مراقبت او پوليسي ترمنځ توپـير دي. د خپل ښځي هرکار او حرکت ته په شک مه ګوره. چي يو وار يي وتلې چي من سي، هرآن يې مه تله چي کم سي. انسانان سهوي کوي او ستا ښخه ستا پشان انسان ده او له سهوي خالي نده. له کوره دي دپوليسو تهاڼه مه جوړوه. ژوند په خوشبيني، ګذشت، اعتماد او رواداري چليـږي.