دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۱۱/۸/۲۴

ځــان و پېـــــژنـــه

د اکرام تاج دی پر سر وو تا راتا کړ۱ شرافت دی پر عالم وو تا ترشا کړ۲
معرفت پرځای دی خپل کړ جهالت ۳ د محبت پرځای نفرت دی راپیدا کړ
مخنیوی له بیلاریو په لمانځه شی له لمانڅه سره دې بیا هم ځان رسوا کـړ ۴‌
تشتت دی د وحدت په نوم خپور کړی خپلی ځالی ته دی څنګه ځان بلا کړ۵
ته باید خوښ و تکړه وای بیله ویری اوس دی ولی د پردو ځان د خندا کړ ۶
لږ راوګرځه و ځانته چی ته څوک یی برئ هله که دی ځان رامونده بیا کړ ۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(۱) لقد کرمنا بنی آدم.
(۲) شرافة الانسان بالعلم و الأدب لا بمال والنسب.
(۳) ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
(۴)ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر.
(۵) و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم.
(۶) ولا تهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون ان کنتم تعلمون.
(۷) من عرف نفسه فقد عرف ربه.