تبصره بر تبصرهِ جوبایدن

دوکتور فــاروق اعــظم
۲۰۲۰/۲/۲۹

جوبایدن معاون رئيس جمهور پیشین امریکا و کاندید ریاست جمهوری آمریکا در مبارزات کمپاینی کنوني، به تاریخ ۶ فبروری ۲۰۲۰م در شهر ( نیوهامپشر ) امریکا گفت: "متحد ماندن افغانستان امکان ندارد". وی نیز گفت "من از روز اول مخالف اعزام عساکر امریکایی به افغانستان بودم".

در این جا بر اين سخنان جوبايدن باید غور کرد:

۱- جوبایدن تاریخ افغاناها و افغانستان را نخوانده که برای هر قوتِ متجاوز قبرستان است. قبل از آمریکا ، روس ، انگلیس و دیگران در اینجا جان باخته است.

۲- در سال ۲۰۱۴م حکومت وحدت ملی تحت هدایت جوبایدن در افغانستان تشکیل شد، ولی نتیجه نداد. معلوم میشود که جوبایدن و اداره اش از اول نیت خیر نداشتند.

۳- جوبایدن میگوید که از روز اول مخالف فرستادن فوج به افغانستان است، در حالیکه همین جوبایدن به رهبری جنرال مک کرستل( ۳۰۰۰۰) نیروی اضافی فرستاد. در وقت ماموریت اش تقریبا ( ۱۵۰۰۰۰) یکصدوپنجاه هزار عساکر ناتو و امریکا به جنگ و کشتن افغانها مشغول بودند. خوب به ياد دارم که در سال ۲۰۰۷م جوبایدن میګفت از عراق عساکر را بیرون کنید و به افغانستان بفرستید.

۴- من در سال ۲۰۰۸م در امریکا به کانگریس آنکشور گفته بودم: "مثلیکه جنرالان روسی برای ترفیع و مدال به کرملین راجع به جنگ افغانستان دروغ بزرگ میگفتند، جنرالان شما نیز برایتان از جنگ افغانستان دروغ میگویند. من برای تان آشکارا میگویم که این جنگ را برده نمیتوانید". حالا جوبایدن اعتراف میکند که در دورهِ ماموریتش به مردم خو مسلسل دروغ گفته است. او برای امریکائیها بیجا مدال داد که یکی ازانها در سال ۲۰۱۱م به وی مسترد شد.

۵- اظهارات اخیر جوبایدن نشان میدهد که امریکائیها تبليغات دروغين ميکردند که برای ابادی افغانستان یک پلان مثل مارشال پلان درنظر داشتند و برای کنترول مصارف بازسازي افغانستان يک اداره بنام ( سیگار ) را ایجاد کردند. معلوم شد که تمامش دروغ و بدون عوامفريبي چیزی دیگری نبود.همين بود که میلیاردها دالر آمد و رفت اما در زنده گي مردم دهات ما تغیير مثبت دیده نشد.

۶- اظهارات جوبایدن نشانهِ تحقیر کردن افغانها و بیخبری از تاریخ افغانستان است. من دو سال قبل در کنفرانس استانبول برای جهانیان که نمایندگان کشورهای همسایه نیز حضور داشتند گفتم: "اگر به این اندازه مصیبت کلان و زمانګير بالای هر کشور ديګر در منطقه ميآمد، يقينا جغرافیه و تشکیل اجتماعی اش سالم نميماند. ولي ملت افغان یک ملت مستحکم است که در برابر تمام تنشها هیچ قوم اين سرزمين کهن منحیث قوم صدای تجزیهِ افغانستان را بلند نکرده است. این نشان میدهد که افغانستان چقدر یک ملت واحد و مستحکم است.

۷- جوبایدن برای ریاست جمهوری امریکا خود را کاندید کرده است. اگر موفق شود، حکومت افغانستان مثلیکه است به خوشخدمتی خود ادامه خواهد داد؟ ما باید بفهمیم که در سطح کلان جوبایدن نمونهِ هر حکومت آمریکا است.

۸- وای و صد افسوس برحال حکومت افغانستان که سالهای سال بار منافقین و دشمنان خارجی افغانها را بر شانه میبرند، و رهبران حکومت افغان بدبختانه به هر آن کس که دروغ شاخدار ګفته و کشتن مارا پیشه کرده مدال تاریخی يک مجاهد و غازی ملي مارا اهدأ کرده است.

حکومت باید دیگر عبرت بگیرد و برای صلح استراتیژی ملی را پیش گیرد. بیائید که از حالات

===== فاروق اعظم۲۱ دلو ۱۳۹۸) =====